Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

Regulamin przyznawania  szkolnego stypendium za wyniki w nauce  w SSP

w Bolszewie   

                                                                                              

1.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał  wysoką średnią ocen oraz co najmniej   dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

2.O stypendium za wyniki w nauce  uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu ( semestru) nauki w danym typie szkoły,( z zastrzeżeniem pkt 3.).

3.Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej        do ukończenia pierwszego okresu nauki.

4.Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną w składzie:                                                                                            
a) wicedyrektor  szkoły                                                                     

b) pedagog                                                                                          

c) psycholog

4.1 Przewodniczącego Komisji wyznacza dyrektor szkoły

5.Średnią ocen, o której mowa w pkt 1. ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

6.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

7.Stypendium za wyniki w nauce  jest wypłacane raz w okresie (semestrze).

8.Stypendium za wyniki w nauce  nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

9.Stypendium za wyniki w nauce  przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

10.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli  10 maja 2012r.

 

obsada JBT Junior

Obsada JBT Junior

1.Maria Strągowska IV a

2.Anna Myszke IV b

  

3.Aleksandra Marchewicz IV b

  

4.Małgorzata Roszmann IV b

  

5.Julia Pawelec IV b

  

6.Natalia Łaga IV c

  

7. Daria Jakubowska V a

  

8.Ewa Breza V a

  

9.Laura Pendowska V a

  

10.Sławomir Damps Vb

  

11.Dorota Sobczak VI a

  

12. Agata Burchacz VI a

  

13.Agata Palach VI a

 

14. Julia Radtke VI b

 

15. Zofia Bielak VI b

 

16.Zuzanna Lezner VI b

 

17. Eliza Jarząb VI b

 

18.Katarzyna Dereżkiewicz VI b

 

19.Małgorzata Dawidowska VI b

 

20. Nikola Lademann VI b

 

21.Milena Korosacka VI b

 

22. Aleksandra Miszkiel VI c

 

23. Magda Klawikowska VI c

 

24. Dominika Blaszke VI c

25. Paulina Angel 1 Gimnazjum

Zapisy do oddziałów przedszkolnych

 

 

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie zaprasza rodziców wraz z dziećmi na zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2013/2014 w sobotę 16 lub 23 marca 2013 w godzinach 9.00 – 13.00 (w budynku z czerwonej cegły, obok budynku głównego szkoły). Proszę przynieść dowód osobisty rodzica oraz nr pesel dziecka.

W oddziałach przedszkolnych zapewniamy dzieciom:

 • Naukę i opiekę pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry;

 • Zajęcia w kolorowych, dobrze wyposażonych salach mieszczących się w budynku przeznaczonym tylko dla oddziałów przedszkolnych;

 • Bezpłatną naukę języka angielskiego;

 • Terapię logopedyczną (dla dzieci z wadami wymowy)

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (dla dzieci z dysfunkcjami)

 • Gimnastykę korekcyjną (dla dzieci z wadami postawy)

 • Opiekę pedagoga szkolnego (pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc rodzinom mającym problemy zdrowotne oraz wychowawcze z dziećmi)

 • Rozwijanie talentów i uzdolnień dzieci;

 • Udział dzieci w konkursach na szczeblu szkoły, gminy, powiatu i województwa;

 • Możliwość korzystania z obiadów w szkole (obiady bezpłatne dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej);

 • Opiekę nauczyciela świetlicy dla dzieci obojga pracujących rodziców;

 

Proszę o terminowe przybycie, gdyż pozwoli to odpowiednio zorganizować pracę szkoły.

 

 

W przypadku, gdyby dziecko miało uczęszczać do innej placówki prosimy

o powiadomienie szkoły (tel. 058 672 26 66)

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z aktualnymi przepisami o systemie oświaty, dzieci pięcioletnie obowiązkowo realizują wychowanie przedszkolne w szkołach bądź w przedszkolach.

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

dnia 1 września 2014 w głównym budynku szkoły

 

Klasy 4 – 6                              godz. 8.00

Klasy 2 – 3                              godz. 9.00

Klasy 1                                    godz. 10.00

 

Kiermasz podręczników

- dodatkowy  kiermasz podręczników używanych odbędzie się 4 września 2014 od godziny 13.25, w holu budynku klas starszych (Szkolna 13)

gminny konkurs plastyczny

 

W styczniu w naszej szkole rozstrzygnięto gminny konkurs plastyczny pt.,,Wesoły bałwanek”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

Kategoria klas I

I miejsce Julia Dzięgielewska kl. 1c SSP Bolszewo

I miejsce Klaudia Bartecka kl. 1a SSP Bolszewo

III miejsce Amelia Deyk kl. 1b SSP Bolszewo

Kategoria klas II

Im Oliwia Reszke kl. 2a SSP Bolszewo

II m Lidia Mach SSP Gowino

III m Karolina Kostuch SSP Gowino

Kategoria klas III

Im Agata Richert III e SSP Bolszewo

II m Sylwana Andrzejczyk SSP Orle

III m Karol Uliczny III b SSP Bolszewo

WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY!!!

Pogoda

SZKOŁA W RUCHU

Z galerii

dt3.jpg

Język kaszubski

Zegar

Kalendarz

wrzesień 2014
pwÅcpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930