Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

Regulamin przyznawania  szkolnego stypendium za wyniki w nauce  w SSP

w Bolszewie   

                                                                                              

1.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał  wysoką średnią ocen oraz co najmniej   dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

2.O stypendium za wyniki w nauce  uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu ( semestru) nauki w danym typie szkoły,( z zastrzeżeniem pkt 3.).

3.Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej        do ukończenia pierwszego okresu nauki.

4.Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną w składzie:                                                                                            
a) wicedyrektor  szkoły                                                                     

b) pedagog                                                                                          

c) psycholog

4.1 Przewodniczącego Komisji wyznacza dyrektor szkoły

5.Średnią ocen, o której mowa w pkt 1. ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

6.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

7.Stypendium za wyniki w nauce  jest wypłacane raz w okresie (semestrze).

8.Stypendium za wyniki w nauce  nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

9.Stypendium za wyniki w nauce  przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

10.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli  10 maja 2012r.

 

obsada JBT Junior

Obsada JBT Juniora 2014/ 2015r.

Julia Dzięgielewska

Julia Pawelec

Małgorzata Roszmann

Zofia Ossowska

Maciej Mitrowski

Maciej Szur

Monika Rytlewska

Emilia Wojdylak

Maria Strągowska

Maria Hadam

Julia Drewa

Kaja Hinc

Julia Dosz

Julia Klein

Julia Roksz

Klaudia Konkol

Mateusz Sychowski

Wiktoria Wiśniewska

Sofia Gawrylak

Oliwia Trocka

Zapisy do oddziałów przedszkolnych

 

 

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie zaprasza rodziców wraz z dziećmi na zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2013/2014 w sobotę 16 lub 23 marca 2013 w godzinach 9.00 – 13.00 (w budynku z czerwonej cegły, obok budynku głównego szkoły). Proszę przynieść dowód osobisty rodzica oraz nr pesel dziecka.

W oddziałach przedszkolnych zapewniamy dzieciom:

 • Naukę i opiekę pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry;

 • Zajęcia w kolorowych, dobrze wyposażonych salach mieszczących się w budynku przeznaczonym tylko dla oddziałów przedszkolnych;

 • Bezpłatną naukę języka angielskiego;

 • Terapię logopedyczną (dla dzieci z wadami wymowy)

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (dla dzieci z dysfunkcjami)

 • Gimnastykę korekcyjną (dla dzieci z wadami postawy)

 • Opiekę pedagoga szkolnego (pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc rodzinom mającym problemy zdrowotne oraz wychowawcze z dziećmi)

 • Rozwijanie talentów i uzdolnień dzieci;

 • Udział dzieci w konkursach na szczeblu szkoły, gminy, powiatu i województwa;

 • Możliwość korzystania z obiadów w szkole (obiady bezpłatne dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej);

 • Opiekę nauczyciela świetlicy dla dzieci obojga pracujących rodziców;

 

Proszę o terminowe przybycie, gdyż pozwoli to odpowiednio zorganizować pracę szkoły.

 

 

W przypadku, gdyby dziecko miało uczęszczać do innej placówki prosimy

o powiadomienie szkoły (tel. 058 672 26 66)

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z aktualnymi przepisami o systemie oświaty, dzieci pięcioletnie obowiązkowo realizują wychowanie przedszkolne w szkołach bądź w przedszkolach.

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

dnia 1 września 2014 w głównym budynku szkoły

 

Klasy 4 – 6                              godz. 8.00

Klasy 2 – 3                              godz. 9.00

Klasy 1                                    godz. 10.00

 

Kiermasz podręczników

- dodatkowy  kiermasz podręczników używanych odbędzie się 4 września 2014 od godziny 13.25, w holu budynku klas starszych (Szkolna 13)

gminny konkurs plastyczny

 

W styczniu w naszej szkole rozstrzygnięto gminny konkurs plastyczny pt.,,Wesoły bałwanek”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

Kategoria klas I

I miejsce Julia Dzięgielewska kl. 1c SSP Bolszewo

I miejsce Klaudia Bartecka kl. 1a SSP Bolszewo

III miejsce Amelia Deyk kl. 1b SSP Bolszewo

Kategoria klas II

Im Oliwia Reszke kl. 2a SSP Bolszewo

II m Lidia Mach SSP Gowino

III m Karolina Kostuch SSP Gowino

Kategoria klas III

Im Agata Richert III e SSP Bolszewo

II m Sylwana Andrzejczyk SSP Orle

III m Karol Uliczny III b SSP Bolszewo

WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY!!!

Pogoda

SZKOŁA W RUCHU

Z galerii

szams.jpg

Język kaszubski

Zegar

Kalendarz

marzec 2015
pwÅcpsn
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031